Toekomstcommissie

Tussenverslag toekomstcommissie

Investeren in het kader van ATVD en/of in padel? 
De toekomstcommissie heeft in de bestuursvergadering van maart verslag uitgebracht. We hebben vier mogelijke scenario’s besproken. We gaan nu verder met twee daarvan: verkennend onderzoek naar padelbanen en investeren in mensen, het kader van de club. Wil je hier een rol in spelen? Meld je dan bij de toekomstcommissie: [email protected].

Er komen verschillende uitdagingen op ATVD af. De grond in het tennispark verzakt, het ledental is eigenlijk te laag voor het aantal banen en er wordt veel gevraagd van onze vrijwilligers. Het bestuur van ATVD heeft daarom in 2022 een toekomstcommissie ingesteld.   

Toekomstscenario’s
De toekomstcommissie heeft een aantal keren vergaderd en gesprekken gevoerd met leden en deskundigen. We zijn in de archieven gedoken, in KNLTB-data en hebben het toekomstplan van voorzitter Peter Bishoff en andere stukken gelezen. Daarnaast hebben we een enquête gehouden onder de leden. Dat heeft informatie opgeleverd over:
1. wat voor club we nu zijn;
2. welke kansen, uitdagingen en mogelijkheden er zijn,
3. en wat de leden willen.
Deze drie punten hebben we gecombineerd in vier verschillende toekomstscenario’s. Op verzoek van het bestuur gaan we twee van die scenario’s nog wat verder uitdiepen. Bij padel is het bijvoorbeeld bepalend of het qua regelgeving mogelijk is op onze locatie. 

In gesprek met leden
De vervolgstap is dat we in gesprek gaan met de leden over wat wenselijk en haalbaar is. We delen nu alvast het tussenverslag. We houden jullie op de hoogte over het vervolg. 

Bodemonderzoek
Voor alle scenario’s geldt dat bodemonderzoek nodig is. Wat betekenen de verzakkingen precies? Wat is de samenstelling van de bodem in het hele park? Wat betekent dit voor de scenario’s? Dit onderzoek hebben we bij de gemeente uitgezet.   

 

TUSSENVERSLAG DEF + aanvulling.pdf
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 699 2650

Address

Willem de Zwijgerlaan 4
1111 ZS Diemen

KVK-nummer

40532169