Toekomstcommissie

Tussenverslag toekomstcommissie

Investeren in het kader van ATVD en/of in padel? 
De toekomstcommissie heeft in de bestuursvergadering van maart verslag uitgebracht. We hebben vier mogelijke scenario’s besproken. We gaan nu verder met twee daarvan: verkennend onderzoek naar padelbanen en investeren in mensen, het kader van de club. Wil je hier een rol in spelen? Meld je dan bij de toekomstcommissie: [email protected].

Er komen verschillende uitdagingen op ATVD af. De grond in het tennispark verzakt, het ledental is eigenlijk te laag voor het aantal banen en er wordt veel gevraagd van onze vrijwilligers. Het bestuur van ATVD heeft daarom in 2022 een toekomstcommissie ingesteld.   

Toekomstscenario’s
De toekomstcommissie heeft een aantal keren vergaderd en gesprekken gevoerd met leden en deskundigen. We zijn in de archieven gedoken, in KNLTB-data en hebben het toekomstplan van voorzitter Peter Bishoff en andere stukken gelezen. Daarnaast hebben we een enquête gehouden onder de leden. Dat heeft informatie opgeleverd over:
1. wat voor club we nu zijn;
2. welke kansen, uitdagingen en mogelijkheden er zijn,
3. en wat de leden willen.
Deze drie punten hebben we gecombineerd in vier verschillende toekomstscenario’s. Op verzoek van het bestuur gaan we twee van die scenario’s nog wat verder uitdiepen. Bij padel is het bijvoorbeeld bepalend of het qua regelgeving mogelijk is op onze locatie. 

In gesprek met leden
De vervolgstap is dat we in gesprek gaan met de leden over wat wenselijk en haalbaar is. We delen nu alvast het tussenverslag. We houden jullie op de hoogte over het vervolg. 

Bodemonderzoek
Voor alle scenario’s geldt dat bodemonderzoek nodig is. Wat betekenen de verzakkingen precies? Wat is de samenstelling van de bodem in het hele park? Wat betekent dit voor de scenario’s? Dit onderzoek hebben we bij de gemeente uitgezet.   

Update 7 augustus 2023: Toekomst ATVD, waar staan we nu 

Meer leden, meer vrijwilligers en misschien padelbanen. ATVD werkt op verschillende manieren aan een toekomst als levendige en sterke club. 
In maart konden jullie een nieuwsbericht + het verslag van de toekomstcommissie lezen op de website. We hebben voor het verslag van verschillende kanten complimenten gekregen, waarvoor dank. Daarna was het stil, maar we hebben niet stil gezeten. Waar zijn we nu mee bezig? 

Nog even de achtergrond: Er komen verschillende uitdagingen op ATVD af. De grond in het tennispark verzakt, het ledental is eigenlijk te laag voor het aantal banen en er wordt veel gevraagd van onze vrijwilligers. Het bestuur van ATVD heeft daarom in 2022 een toekomstcommissie ingesteld.   

Padel: We zijn bezig met offertes om geluidsonderzoek te doen voor padelbanen. Dit bepaalt of padel mogelijk is op ons tennispark. Na het geluidsonderzoek is nog een bodemonderzoek nodig. Daarna gaan we in gesprek met de leden over wat mogelijk en wenselijk is. 

Meer vrijwilligers: We starten een nieuwe commissie. Zij gaan actief leden benaderen om vrijwilligersfuncties in te vullen. De commissie gaat ook profielschetsen maken van die functies. Bijvoorbeeld de bestuursfuncties, maar ook de groundsman, tennisleraren, etc. Onno Ekker en Michael Boot zijn de eerste leden van de ‘wervingscommissie kader’. Ook voor deze commissie zullen zij leden benaderen. Peter Bishoff haakt aan vanuit het bestuur. 
Leden werven: Een andere nieuwe commissie is de wervingscommissie leden. Niels van Dam neemt hierin het voortouw. De commissie start met concreet te maken wat wij bestaande en nieuwe leden te bieden hebben. Voor wie is dit interessant, hoe laten we dat zien en hoe bereiken we potentiële leden. We kunnen ook kijken of we nieuwe activiteiten en vormen van lidmaatschap kunnen ontwikkelen. Julia Groenewold doet mee vanuit het bestuur.
Jeugdplan: Voor de jeugd bewandelen we hetzelfde pad. Marja Zoon en Paola Mioch inventariseren wat wij de jeugd te beiden hebben.  

We houden jullie op de hoogte. Meer informatie: Lees het tussenverslag van de toekomstcommissie. Heb je vragen, opmerkingen, ideeën? Neem contact met ons op: [email protected]

 

TUSSENVERSLAG DEF + aanvulling.pdf
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 699 2650

Adres

Willem de Zwijgerlaan 4
1111 ZS Diemen

KVK-nummer

40532169