Onze club

ATVD is een vereniging. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij ATVD en de ontwikkeling van de vereniging. Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over de koers, voorstellen, besluiten etc. 

Bestuursleden
-Voorzitter: Peter Bishoff

-Penningmeester: vacature
-Technische commissie: Marion Mörs
-Barcommissie: Peter Ridder
-Interim-secretaris, Communicatie, toekomstcommissie: Julia Groenewold
Contact via: [email protected]

Daarnaast hebben we veel actieve commissies. Onze vrijwilligers zijn van levensbelang voor een bloeiende vereniging als ATVD.
Wil je meehelpen? Mail het bestuur via [email protected]

-Ledenadministratie: Marja Zoon
Contact via: [email protected]

-Open toernooi: Youri Ekker
-50+-toernooi: Peter Stuifzand, Joke Bouma
-Voor- en najaarscompetitie: René Disseldorp en Martine van der Linde 
-Clubkampioenschappen, vrijdagavond toss en laddercompetitie: Walter Mansveld 
-Vrijdagochtend toss: Wim Miltenburg

-Coördinatie tennislessen: Harm Brandsma ([email protected])
-Evenementen: Roos Heeger 
-Jeugdactiviteiten: Paola Mioch ([email protected])
-G-tennis: Susan van der Hilst 

Contact via technische commissie: [email protected]  

-Commissie werving kader/vrijwilligers: Onno Ekker
-Financiële commissie: Annemieke Heijne
-Commissie werving nieuwe leden: Niels van Dam 
-Parkcommissie: Nico Droog
-Sponsorcommissie: Joke Bouma
-Sportraad: Peter Bishoff 
-Lief en leed: Josje Kronenberg-Heijne
Contact via: [email protected] 

Bardiensten: Marian Vijn, Marja Zoon: 
[email protected]
Barvergunning: Ellen Bloksma 

Ereleden
-Ko Oostenrijk, oud-voorzitter, hij was dat bijna 20 jaar
-Ad Riemslag, oud-interimvoorzitter en bijna 20 jaar penningmeester

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 699 2650

Adres

Willem de Zwijgerlaan 4
1111 ZS Diemen

KVK-nummer

40532169