Onze club

ATVD is een vereniging. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij ATVD en de ontwikkeling van de vereniging. Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over de koers, voorstellen, besluiten etc. 

Bestuursleden
-Voorzitter: Peter Bishoff

-Secretaris: Walter Mansveld
-Penningmeester: vacature
-Technische commissie: Marion Mörs
-Barcommissie: Peter Ridder
-Communicatie, toekomstcommissie: Julia Groenewold
Contact via: [email protected]

Daarnaast hebben we veel actieve commissies. Onze vrijwilligers zijn van levensbelang voor een bloeiende vereniging als ATVD.
Wil je meehelpen? Mail het bestuur via [email protected]

-Ledenadministratie: Marcella Droog, Marja Zoon
Contact via: [email protected]

-Open toernooi: Youri Ekker
-50+-toernooi: Peter Stuifzand, Joke Bouma, Marcella Droog
-Voor- en najaarscompetitie: René Disseldorp en Martine van der Linde 
-Clubkampioenschappen, vrijdagavond toss en laddercompetitie: Walter Mansveld 
-Vrijdagochtend toss: Wim Miltenburg

-Coördinatie tennislessen: Harm Brandsma
-Evenementen: Roos Heeger 
-Jeugdactiviteiten: Paola Mioch (jeugdcommissie@atvd)
-G-tennis: Susan van der Hilst 

Contact via technische commissie: [email protected]  

-Commissie kaderwerving: Onno Ekker
-Financiële commissie: Annemieke Heijne
-Commissie ledenwerving: Niels van Dam 
-Parkcommissie: Nico Droog
-Sponsorcommissie: Joke Bouma
-Sportraad: Peter Bishoff 
-Lief en leed: Josje Kronenberg-Heijne
Contact via: [email protected] 

Bardiensten: Marian Vijn, Marja Zoon: 
[email protected]
Barvergunning: Ellen Bloksma 

Ereleden
-Ko Oostenrijk, oud-voorzitter, hij was dat bijna 20 jaar
-Ad Riemslag, oud-interimvoorzitter en bijna 20 jaar penningmeester
-Marcella Droog, organiseerde 20 jaar het Open Toernooi en bedacht het 50+-toernooi

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 699 2650

Address

Willem de Zwijgerlaan 4
1111 ZS Diemen

KVK-nummer

40532169