Lesreglement

 • Bij ATVD kan je les krijgen van 1 april t/m 30 september 2019, op werkdagen van 09.00 tot 23.00 uur.
 • Een les duurt 50 of 25 minuten. De eerste lesdag is op maandag 1 april 2019! 
 • Leonne Muller van Moppes, Florence Rive en Serwin Köllner-Rampersad verzorgen de lessen. 
 • Er is in principe geen les tijdens feestdagen, het Open Toernooi en in de zomervakantie. (In de meivakantie gaan de lessen dus door!) De laatste week van het seizoen is gereserveerd voor het inhalen van eventuele regenlessen en/of lessen die vervallen zijn door feestdagen. Tijdens het Open Toernooi geven Serwin en Florence op sommige dagen les tot 18.00 uur. 
 • Alle leraren geven 17 weken les. Leonne geeft (onder voorbehoud) les op maandag, woensdag en donderdag. Florence geeft les op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Serwin geeft les op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en eventueel vrijdag. 
 • Gedurende de zes weken van de zomervakantie is er geen les. 

 • Inschrijven kan alleen via de website van ATVD, dus niet via de mail. 
 • Deadline voor inschrijvingen is 20 februari 2019. Daarna komen je de wachtlijst. 
 • Vul op minimaal drie verschillende dagen minimaal twee uur in waarop je kunt lessen. We kunnen anders je aanvraag niet in behandeling nemen. Hoe meer uren en dagen je opgeeft, hoe makkelijker je ingedeeld kunt worden! 
 • We proberen je zo snel mogelijk uitsluitsel te geven over de indeling, maar vaak is de indeling pas bekend in de week voordat de lessen beginnen. 
 • Als de indeling bekend is gemaakt, vragen we je om je lestijd te bekijken op de website. Iedereen moet zelf zijn lestijd bekijken, ook als je de indeling al van iemand anders hebt gehoord! Op de achtergrond wordt voor ons namelijk bijgehouden wie de lesindeling al gezien heeft, waardoor we zeker weten dat iedereen zijn lestijden weet. 
 • Bij overinschrijving plaatsen we jeugdleden als eerste. 
 • Tussen 16.00 en 19.00 uur (woensdag 13.00 -19.00 uur) gaan jeugdlessen en groepslessen voor.
 • Lessen zijn alleen mogelijk voor ATVD-leden. 
 • Een groepsles voor vier personen van een half uur is een zogenaamde basisjeugdles en is alleen mogelijk voor kinderen tot tien jaar. 
 • Sommige mensen hebben een voorkeur voor een bepaalde tennisleraar. We proberen om hier rekening mee te houden, maar er is geen garantie dat dit daadwerkelijk lukt. 
 • De administratiekosten bedragen € 2,50 per persoon. 
 • Betaling gaat via automatische incasso. 

 • Indien door weersomstandigheden lesgeven niet mogelijk is, wordt de eerste les niet ingehaald. De tweede les wordt ingehaald, de derde les wordt weer niet ingehaald, etc.  
 • Indien je niet verschijnt tijdens de les beschouwen we de les als gegeven.
 • Lessen zijn strikt persoonlijk en dus niet overdraagbaar. 
 • In geval van (langdurige) uitval van een leraar is het bestuur eindverantwoordelijk voor de voortgang van de lessen. Dit kan eventueel ook via vervangende leraren plaatsvinden (zonder dat er recht op restitutie bestaat als de leerling er niet mee akkoord gaat). 
 • Afmelden voor een les kan door naar de tennisleraar te bellen, indien dit één of meer dagen gebeurt voor de les. Bel in geval van overmacht op de dag zelf, naar het clubhuis om je af te melden. 

 • Heb je vragen over de tennislessen, neem dan contact op met Harm Brandsma, [email protected], 020-6237435.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 699 2650

Address

Willem de Zwijgerlaan 4
1111 ZS Diemen