Lesreglement

 • Bij ATVD kan je in 2021 les krijgen van 29 maart t/m 30 september, op werkdagen van 09.00 tot 23.00 uur. 
 • Een les duurt 50 of 25 minuten; alle leraren geven 17 weken les.
 • Er is geen les tijdens feestdagen, het Open Toernooi en in de zes weken van de zomervakantie. In de meivakantie gaan de lessen dus wel door! Tijdens het Open Toernooi geeft Florence op sommige dagen les tot 18.00 uur.
 • De laatste week van het seizoen is gereserveerd voor het inhalen van eventuele regenlessen en/of lessen die vervallen zijn door feestdagen.  
 • Leonne Muller van Moppes, Florence Rive en Sandor Wagner verzorgen de lessen. 
 • Leonne geeft les op maandag, woensdag en donderdag.
 • Florence geeft les op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
 • Sandor geeft les op woensdag en vrijdag. 

 • Inschrijven voor tennisles kan alleen via de website van ATVD, dus niet via de mail. 
 • Deadline voor inschrijvingen is 20 februari 2021. Daarna kom je op de wachtlijst. 
 • Vul op minimaal drie verschillende dagen minimaal twee uur in waarop je kunt lessen. We kunnen anders je aanvraag niet in behandeling nemen. Hoe meer uren en dagen je opgeeft, hoe makkelijker we je kunnen indelen! 
 • We proberen je zo snel mogelijk uitsluitsel te geven over de indeling, maar vaak is de indeling pas bekend in de week voordat de lessen beginnen. 
 • Als we de indeling bekend hebben gemaakt, vragen we je om je lestijd te bekijken op de website. Iedereen moet zelf zijn lestijd bekijken, ook als je de indeling al van iemand anders hebt gehoord! Op de achtergrond wordt voor ons namelijk bijgehouden wie de lesindeling al gezien heeft, waardoor we zeker weten dat iedereen zijn lestijden weet. 
 • Bij overinschrijving plaatsen we jeugdleden als eerste. 
 • Tussen 16.00 en 19.00 uur (woensdag 13.00 -19.00 uur) gaan jeugdlessen en groepslessen voor.
 • Lessen zijn alleen mogelijk voor ATVD-leden. 
 • Een groepsles voor vier personen van een half uur is een zogenaamde basisjeugdles en is alleen mogelijk voor kinderen tot tien jaar. 
 • Wil je een extra (tweede) les hebben, voer dan ook een extra inschrijving in; wij kunnen een inschrijving namelijk maar één keer indelen.
 • Sommige mensen hebben een voorkeur voor een bepaalde tennisleraar. We proberen om hier rekening mee te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
 • De administratiekosten bedragen € 2,50 per persoon. 
 • Betaling gaat via automatische incasso. 

 • Als door regen lesgeven niet mogelijk is, wordt de eerste les niet ingehaald, de tweede les wel, de derde les niet en de vierde wel. Je kan maximaal twee regenlessen inhalen.
 • Indien je niet verschijnt tijdens de les, beschouwen we de les als gegeven.
 • Lessen zijn strikt persoonlijk en dus niet overdraagbaar. 
 • In geval van (langdurige) uitval van een leraar is het bestuur eindverantwoordelijk voor de voortgang van de lessen. Dit kan eventueel ook via vervangende leraren plaatsvinden (zonder dat er recht op restitutie bestaat als de leerling er niet mee akkoord gaat). 
 • Afmelden voor een les kan door naar de tennisleraar te bellen, indien dit één of meer dagen gebeurt voor de les. Bel in geval van overmacht op de dag zelf, naar het clubhuis om je af te melden. 

 • Heb je vragen over de tennislessen, neem dan contact op met Harm Brandsma, [email protected], 020-6237435.
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 699 2650

Address

Willem de Zwijgerlaan 4
1111 ZS Diemen