Lesreglement

Regels en afspraken die gelden voor de lessen van Leonne en Florence
Zie ook www.atvd.nl/tennisles.

 • Bij ATVD kunnen leden in 2024 les krijgen vanaf 2 april t/m 30 september, op werkdagen van 09.00 tot 23.00 uur. Een les duurt 50 of 25 minuten; alle leraren geven 17 weken les.
 • Er is geen les tijdens feestdagen, het Open Toernooi en in de zes weken van de zomervakantie. In de meivakantie gaan de lessen dus wel door! Tijdens het Open Toernooi geeft Florence op sommige dagen les tot 18.00 uur.
 • De laatste weken van het seizoen reserveren we voor het inhalen van vervallen lessen, bijvoorbeeld door regen.  
 • Leonne Muller van Moppes en Florence Rive verzorgen de lessen. 
 • Leonne geeft (in principe) les op maandag, woensdag en donderdag.
 • Florence geeft les op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag (en heel misschien op vrijdag).

  Inschrijven voor tennisles kan alleen via de website van ATVD, dus niet via de mail.
   
 • De deadline voor inschrijvingen is 25 februari 2024. Daarna kom je op de wachtlijst. Dit kan ook eerder zijn als we het maximum aantal inschrijvingen voor de lessen van Leonne en Florence hebben bereikt.
 • Vul op minimaal drie verschillende dagen minimaal twee uur in waarop je kunt lessen. We kunnen anders je aanvraag niet in behandeling nemen. Hoe meer uren en dagen je opgeeft, hoe makkelijker we je kunnen indelen! 
 • De eindtijd die je opgeeft zien we als de laatst mogelijke tijd waarop je een les kan starten.
 • Je kan een inschrijving niet meer wijzigen. Wil je toch wat veranderen? Maak dan een nieuwe  lesinschrijving. Vermeld bij de opmerkingen dat het om een wijziging gaat van een eerdere inschrijving.

  Indeling
 • We proberen je zo snel mogelijk uitsluitsel te geven over de indeling. Maar vaak is de indeling pas bekend in de week voordat de lessen beginnen. 
 • Als we de indeling bekend hebben gemaakt, vragen we je om je lestijd te bekijken op de website. Bekijk zelf je lestijd, ook als je de indeling al van iemand anders hebt gehoord.
  We houden namelijk bij wie de lesindeling al heeft gezien. Zo weten we zeker dat iedereen zijn lestijden weet. 
 • Bij overinschrijving plaatsen we jeugdleden als eerste. 
 • Tussen 16.00 en 19.00 uur (woensdag 13.00 -19.00 uur) gaan eerst jeugdlessen en dan groepslessen voor. 
 • Wil je een extra (tweede) les hebben, voer dan ook een extra inschrijving in; wij kunnen een inschrijving namelijk maar één keer indelen.
 • Sommige mensen hebben een voorkeur voor een bepaalde tennisleraar. We proberen om hier rekening mee te houden, maar kunnen dit niet garanderen. Wil je persé een bepaalde leraar en het lukt ons niet om je bij die leraar in te delen? Dan kun je je inschrijving annuleren.

  Afspraken
 • Betaling gaat via automatische incasso, na het bekend maken van de indeling. Daarna kan je je niet meer terugtrekken en ben je verplicht tot betaling.
 • Is door regen lesgeven niet mogelijk? De eerste keer dat dit gebeurt, wordt de les niet ingehaald. De tweede keer wel, de derde keer niet en de vierde wel. We halen maximaal twee regenlessen in.
 • Indien je niet verschijnt tijdens de les, beschouwen we de les als gegeven.
 • Lessen zijn strikt persoonlijk en dus niet overdraagbaar. 
 • Valt een leraar (langdurig) uit? Dan is het bestuur eindverantwoordelijk voor de voortgang van de lessen. Dit kan eventueel ook via vervangende leraren. Je hebt geen recht op restitutie van de lesgelden als je daar niet mee akkoord gaat. 
 • Wil je je afmelden voor een les? Laat dat je tennisleraar ruimt op tijd weten. Weet je het, door overmacht, pas op de dag van de les? Bel dan het clubhuis om je af te melden: 020-6992560. 

 • Heb je vragen over de tennislessen, neem dan contact op met Harm Brandsma, [email protected], 020-6237435.
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 699 2650

Adres

Willem de Zwijgerlaan 4
1111 ZS Diemen

KVK-nummer

40532169