Competitiereglement

Als je je hebt opgegeven voor de competitie, onderschrijf je automatisch het competitiereglement van de KNLTB en de volgende regels:

 • Voorafgaand aan de competitie is er een captainsavond. Op deze captainsavond dient minimaal één teamlid aanwezig te zijn.
 • Op de captainsavond worden, na een succesvolle incasso van de gehele competitiebijdrage, de ballen en wedstrijdformulieren uitgedeeld. De teams zijn bij de thuiswedstrijden zelf verantwoordelijk voor de ballen en de wedstrijdformulieren.
 • De competitiebijdrage wordt via automatische incasso geïnd van de captain. Bij inschrijving voor de competitie moet de captain dus ook zijn of haar (IBAN)bankrekeningnummer opgeven en de naam die bij dit bankrekeningnummer hoort.
 • De ballen waarmee gespeeld wordt tijdens de thuiswedstrijden, worden door ATVD geleverd. Alle teams van ATVD spelen met deze ballen hun competitiewedstrijden.
 • De Technische commissie (TC) maakt de baanschema’s voor alle competitiedagen. Deze ontvangen de captains voor het begin van de competitie. De TC bepaalt dus de aanvangstijden voor alle teams.
 • De TC verstuurt de uitnodigingen aan de bezoekende teams via de KNLTB-site.
 • De donderdag voorafgaand aan de speeldag moet bekend zijn wie de spelers zijn.
 • Mocht er een invaller nodig zijn, dan is de teamcaptain verantwoordelijk voor het regelen van invallers. Deze invallers dienen per mail doorgegeven te worden aan de TC: [email protected]
 • Elke speeldag moet er een reglementair en representatief team opgesteld worden.
 • De TC heeft het recht om de samenstelling van de teams te veranderen.
 • Elke speeldag is het gehele team minstens 30 minuten voor aanvang van de wedstrijden op het tennispark aanwezig.
 • Elk team dient op tijd te beginnen. Als de starttijd 9.00 uur is, dan dien je om 9.00 uur op de baan te staan.
 • Alle spelers/speelsters moeten een ledenpas hebben, op de KNLTB ClubApp.
 • Zorg ervoor dat bij thuis- en uitwedstrijden de wedstrijdformulieren altijd compleet en juist worden ingevuld en dat de juiste uitslagen worden ingevoerd op de KNLTB-site.
 • Ook bij een gestaakte wedstrijd (vanwege regen bijvoorbeeld) dient het formulier ingevuld en ingevoerd te worden op de KNLTB-site.
 • Bij thuiswedstrijden dient de teamcaptain de uitslagen binnen 24 uur in te voeren via www.knltb.nl. Bij het niet tijdig invoeren kan de vereniging boetes opgelegd krijgen door de KNLTB.
 • Eventuele opgelopen boetes opgelegd door de KNLTB, door het in gebreke blijven van het team (bijvoorbeeld te laat ingevoerde uitslag, of niet verschijnen als team), worden verhaald op het desbetreffende competitieteam.
 • Indien een thuiswedstrijd niet doorgaat, stem dan altijd met de TC af of de afgesproken datum en tijd om in te halen akkoord is in verband met de baan- en barbezetting en inhaaldagen van de KNLTB. De inhaaldag dient ook ingevoerd te worden op de KNLTB-site.
 • Voor elke competitiedag worden er één of twee baancoördinatoren aangewezen door de TC. Wijzigingen in het baanschema kunnen alleen in overeenstemming met de baancoördinator uitgevoerd worden.
 • Als je vragen of opmerkingen hebt over de competitie dan kun je die stellen via: [email protected].
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 699 2650

Adres

Willem de Zwijgerlaan 4
1111 ZS Diemen

KVK-nummer

40532169