Toekomstvisie

Beste leden,

Het afgelopen jaar was een spannend jaar met alle Corona perikelen. Onder de bezielende leiding van Ad Riemslag en door het meedenken van de vele vrijwilligers, heeft de club zich hier kranig doorheen geslagen.
Voor het komende jaar heb ik mij kandidaat gesteld voor de positie van voorzitter van ATVD. Het komende jaar wordt hopelijk weer een jaar van vooruit kijken, groei en veel speelplezier voor iedereen. Het afgelopen jaar heb ik, als voorbereiding op het voorzitterschap, zitting genomen in het huidige bestuur om de club beter te leren kennen. Tijdens dit jaar heb ik, in opdracht van het bestuur, een onderzoek uitgevoerd. Het doel was een visie voor de komende paar jaar te ontwikkelen.   
Naast de club nog beter te leren kennen, wil ik het komende jaar, de volgende punten (laten) onderzoeken/uitvoeren:

Intern:

 • Wintertennis
 • Website vertalen naar het Engels
 • (Een gedeelte van) de banen afhangen met de app, verder onderzoeken
 • Beveiliging van het park (toegangscontrole, alarm, camera om de veiligheid in en om het park te waarborgen)
 • Lichten die aan kunnen als het park open is maar de kantine gesloten
 • Meerdere thema tossavonden
 • Clubavonden met muziek en eten
 • Padelbaan behoefte onderzoeken
 • Controle op grond temperatuur zodat bij grondvorst/opdooi het park automatisch dicht gaat. 

Marketing:  

 • Meedoen aan welkomstpakket van Diemen (als dit nog wordt verzorgd door de gemeente Diemen) https://daaromdiemen.nl/
 • Via de Facebookgroepen Diemen Connect en Daarom Diemen (eventueel nog andere niet opgenoemde groepen) actief externe communicatie gaan uitdragen om zodoende meer leden aan te trekken met de huidige faciliteiten
 • Flyers naar gerichte doelgroepen
 • Commissie oprichten die zich gaat focussen op het aantrekken en behouden van leden.   

Op langere termijn:  

 • Onderzoeken of het mogelijk is om, tegen aanvaardbare kosten, banen te laten overdekken
 • Vernieuwen kantine
 • Jeugdtennis ondersteunen en laten groeien   

Mochten er zaken zijn, die ik nog niet heb benoemd en die het speelgenot en/of de aantrekkelijkheid van de club kunnen verbeteren, hoor ik die graag.

Schroom dus niet om mij aan te spreken of een mail te sturen. 

Met sportieve groet,
Peter Bishoff

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 699 2650

Address

Willem de Zwijgerlaan 4
1111 ZS Diemen