Bestuur

ATVD is een vereniging. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij ATVD en de ontwikkeling van de vereniging. Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over de koers, voorstellen, besluiten etc. 
Daarnaast hebben we veel actieve commissies. Actieve vrijwilligers zijn van levensbelang voor een bloeiende vereniging als ATVD.
Mail het bestuur via [email protected] om te bespreken welke bijdrage jij kunt leveren. 

Bestuursleden en verantwoordelijkheden
Peter Bishoff: voorzitter bestuur en verantwoordelijk voor:
-Josje Kronenberg-Heijne: lief en leed
-Annemieke Heijne: financiële commissie
-Ko Oostenrijk: sportraad
-Ivo de Lijster: sponsorcommmissie
Wilco van der Pol: secretaris bestuur en verantwoordelijk voor:
-Marcella Droog, Marja Zoon: ledenadministratie ([email protected])
-Julia Groenewold: communicatie
Marion Mörs: aspirant bestuurslid, voorzitter technische commissie    
-Susan van der Hilst: G-tennis
-Thijs Delisse: open toernooi commissie
-Walter Mansveld: clubkampioenschappen, vrijdagavond toss en laddercompetitie
-Charles Vrijenhoek: 1-daagse toernooien
-Wim Miltenburg: vrijdagochtend toss
-Harm Brandsma: coördinator tennislessen
-Roos Heeger: evenementen
-René Disseldorp: voor- en najaarscompetitie
-Paola Mioch: jeugdactiviteiten; [email protected] 
Nico Droog: bestuurslid facilitaire zaken en verantwoordelijk voor: 
-Dick van den Berg: parkcommissie
-Marcella Droog: afhangbord 
Peter Ridder: bestuurslid, voorzitter barcommissie en verantwoordelijk voor:
-Marian Vijn, Marcella Droog: bardiensten
-Ellen Bloksma: barvergunning 

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 699 2650

Address

Willem de Zwijgerlaan 4
1111 ZS Diemen