Bestuur

ATVD is een vereniging. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij ATVD en de ontwikkeling van de vereniging. Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over de koers, voorstellen, besluiten etc. 
Daarnaast hebben we veel actieve commissies. Actieve vrijwilligers zijn van levensbelang voor een bloeiende vereniging als ATVD.
Mail het bestuur via [email protected] om te bespreken welke bijdrage jij kunt leveren. 

Bestuursleden en verantwoordelijkheden

Peter Bishoff: voorzitter bestuur en verantwoordelijk voor:
-Josje Kronenberg-Heijne: lief en leed
-Annemieke Heijne: financiële commissie
-Ko Oostenrijk: sportraad
-Joke Bouma: sponsorcommmissie
-Nico Droog: parkcommissie

Walter Mansveld: secretaris bestuur ([email protected])en verantwoordelijk voor:
-Marcella Droog, Marja Zoon: ledenadministratie ([email protected])

Julia Groenewold: communicatie en toekomstcommissie

Marion Mörs: bestuurslid, voorzitter technische commissie: [email protected]    
-Susan van der Hilst: G-tennis
-Angela Zakrezewski: open toernooi commissie
-Walter Mansveld: clubkampioenschappen, vrijdagavond toss en laddercompetitie
-Wim Miltenburg: vrijdagochtend toss
-Harm Brandsma: coördinator tennislessen
-Roos Heeger: evenementen
-René Disseldorp en Martine van der Linde: voor- en najaarscompetitie
-Paola Mioch: jeugdactiviteiten; [email protected] 

Peter Ridder: bestuurslid, voorzitter barcommissie ([email protected])en verantwoordelijk voor:
-Marian Vijn, Marja Zoon: bardiensten
-Ellen Bloksma: barvergunning 

Ereleden
-Ko Oostenrijk, oud-voorzitter, hij was dat bijna 20 jaar
-Ad Riemslag, oud-interimvoorzitter en bijna 20 jaar penningmeester
-Marcella Droog, organiseerde 20 jaar het Open Toernooi, bedacht en organiseerde het 50+-toernooi

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 699 2650

Address

Willem de Zwijgerlaan 4
1111 ZS Diemen

KVK-nummer

40532169