ALV 2021

Wij nodigen je graag uit voor de Algemene Ledenvergadering van ATVD.
Je bent welkom op maandag 31 mei 2021, van 20.00 - 22.00 uur.
Het wordt een online bijeenkomst via Microsoft Teams.

Je kunt vanaf 19.45 uur inloggen. We adviseren je om dit een paar dagen voor de vergadering al een keer te doen.

 • Teams installeren is niet nodig.
 • Klik op de link Click here to join the meeting (op een computer, laptop, telefoon of tablet)
 • ‘Hoe wilt u deelnemen aan de Teams-vergadering?’ verschijnt
 • Klik op ‘Doorgaan in deze browser’
 • Volgend scherm Teams.microsoft.com wil ‘Je microfoon en camera gebruiken’ verschijnt  
 • Klik op ‘Toestaan’
 • ‘Nu vergaderen’ verschijnt
 • Voer je naam in
 • Klik vervolgens op ‘Nu deelnemen’
 • Melding ‘Wanneer de vergadering begint, laten we anderen weten dat u wacht’ verschijnt
 • Vlak voor de vergadering begint, verlenen we je dan toegang tot de vergadering
 • Heb je hulp nodig, neem dan contact op host, tel. 06 1024 1572. 

Heb je nu al vragen voor de vergadering? Mail ze uiterlijk op vrijdag 28 mei via [email protected]
Wij kijken uit naar onze 1e online ledenvergadering en jullie deelname op maandag 31 mei! 

AGENDA  
1.     Opening door de voorzitter
2.     Mededelingen
3.     Notulen algemene ledenvergadering van 20 januari 2020
        (staan op de besloten pagina, klik hier)
4.     Ingekomen stukken
5.     Financieel verslag penningmeester (staat op de besloten pagina, klik hier)
6.     Verslag kascommissie
7.     Samenstelling bestuur: Het bestuur draagt Peter Bishoff voor als voorzitter.
        Aftredend als voorzitter en herkiesbaar als penningmeester: Ad Riemslag.
8.     Benoeming ATVD’er van het jaar.  
Pauze  
9.     Begroting 2021 en vaststellen contributies 2021 (staat op de besloten pagina, klik hier)
10.   Voorstellen en mededelingen bestuur:

1.     Activiteitenkalender 2021 (klik hier)
2.     Ontwikkelingen m.b.t. de tennislessen
3.     12 maanden tennis (klik hier) 
4.     Contributie en bardiensten
5.     Toekomstvisie (klik hier)

11.  Bezetting commissies
12.  Kandidaatstelling 1e reserve kascommissie
13.  Rondvraag
14.  Sluiting  

Als het aantal aanwezigen niet voldoet aan hetgeen in de statuten en het huishoudelijk reglement is vermeld, dan houden we een buitengewone ledenvergadering.
Die begint dan om 20.30 uur.  

Je bent van harte welkom en we rekenen op je komst.    

Het bestuur

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 699 2650

Address

Willem de Zwijgerlaan 4
1111 ZS Diemen