Lid worden bij ATVD
Wil je je aanmelden als lid van A.T.V.D., vul dan je gegevens in en verstuur deze naar de ledenadministratie door op VERZEND te drukken. Stuur 1 recente pasfoto naar: Ledenadministratie A.T.V.D., p/a Crabschuytstraat 118, 1034 BL Amsterdam. Zonder pasfoto kunnen wij je helaas niet aanmelden bij de K.N.L.T.B. Je ontvangt dan ook geen bondsnummer en je kunt je niet inschrijven voor bijv. tennisles. Ben je al lid van de KNLTB? Vul dan ook je bondsnummer in. Het opsturen van een pasfoto is in dit geval niet nodig! Je kunt je pasfoto ook digitaal versturen (zie separate mail). In deze mail sturen wij je belangrijke informatie over A.T.V.D. o.a. over het betalen van de contributie.

Let op! Opzeggingen dienen te geschieden uiterlijk v๓๓r 1 november van het lopende seizoen. Opzeggingen stuur je naar: Ledenadministratie A.T.V.D., p/a Crabschuytstraat 118, 1034 BL Amsterdam. Of stuur een email naar: Ledenadministratie A.T.V.D. (Vraag altijd om een leesbevestiging en print je opzegging uit om eventuele problemen te voorkomen!)
Let op! Inschrijving als nieuw lid houdt niet automatisch in, dat je ook bent ingeschreven voor tennisles. Dit dient seperaat via deze website te gebeuren.
Contributie gegevens
Contributie
Lid
Leeftijd
Contributie
Inschrijfgeld
Bardienst
 Senioren 18 t/m 23 jaar € 128,00 € 12,50 3 x 4 uur bardienst
 Senioren vanaf 24 jaar € 178,00 € 12,50 3 x 4 uur bardienst
 Recreanten  vanaf 18 jaar € 127,00 € 12,50 3 x 4 uur bardienst
 Junioren 12 t/m 17 jaar € 101,00 € 12,50 geen bardienst
 Jong Junior  6 t/m 11 jaar € 76,00 € 12,50 geen bardienst
 G-tennis  € 99,00 € 12,50 geen bardienst
 Donateurs  vanaf 18 jaar € 40,00 € 12,50 geen bardienst

Uw gegevens

Aanmelden bij ATVD

* verplicht veld om in te vullen.

Als alle velden zijn ingevuld, druk dan op de verzendknop om je gegevens te versturen.

Mocht je problemen hebben met het aanmelden, neem dan contact op met de ledenadministratie tel: 020-6959180 of stuur een email met je gegevens naar ledenadministratie.


Let op! ATVD werkt met het volledige IBAN bankrekeningnummer. Hier wordt op gecontroleerd bij inschrijving, vul het dus ook als geheel IBAN nummer in (kijk eventueel op uw bankpasje).


Let op! De leeftijd die je bereikt gedurende dit kalenderjaar is bepalend onder welke leeftijdscategorie je valt.


* Geslacht
* Initialen
* Voornaam
o Tussenvoegsel
* Achternaam
* Geboortedatum
* Straatnaam
* Huisnummer
* Postcode
* Woonplaats
* E-mailadres
* Telefoon (g้้n 06) Telefoon ๓f
Mobiel invullen.
* Mobiel (all้้n 06)
* Soort Lid
* IBAN Rekeningnr.
* Bankreknr. t.n.v.
o KNLTB Nummer (Indien bekend)
o Speelsterkte Enkel
o Speelsterkte Dubbel

Tevens geeft u met het verzenden van deze aanmelding via de mail toestemming het lidmaatschapsgeld / inschrijfgeld automatisch van uw rekening af te schrijven.