Fout
  • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

Afhangreglement

Het afhangbord bevindt zich in het paviljoen. ATVD maakt gebruik van het afhangbord.

Voor het gebruik van het digitale afhangbord verwijzen wij naar de website www.afhangbord.nl. Daar vindt u de handleiding. Ook via onze website ATVD.nl kunt u deze site benaderen.

1. Een baan kan alleen bespeeld worden als daartoe door de betreffende personen is afgeschreven.
2. Afschrijven is het reserveren van een baan via het digitale afhangbord met uw ledenpas.
3. Gerechtigd tot het afschrijven bent u als u op het moment van afschrijven aanwezig bent en niet op een andere baan speelt of al afgeschreven heeft.
4. Indien een baan wordt bespeeld zonder dat daarvoor is afgeschreven, moeten de betreffende personen plaatsmaken voor degenen, die wel hebben gehandeld als onder 2 en 3.
5. Voor het afschrijven dient gebruikt te worden gemaakt van de ledenpasjes van A.T.V.D. die door de K.N.L.T.B. zijn uitgegeven en welke voorzien zijn van een recente pasfoto.
6. Voor introducées en huurders van een tennisbaan zijn er speciale pasjes, welke tegen betaling verkrijgbaar zijn aan de bar.
7. De afschrijfperiode is 40 minuten voor singles (2 of 3 personen hebben afgehangen) en 50 minuten voor dubbel (4 personen hebben afgehangen).
8. Als alle banen bezet zijn moet er een reservering worden gemaakt. Voor de wijze waarop dit gebeurt wordt verwezen naar de eerder genoemde handleiding. De speeltijden zijn als volgt:

Senioren* maandag t/m vrijdag
zaterdag & zondag
09.00 - 23.00
09.00 - 18.00
Junioren maandag t/m vrijdag
zaterdag & zondag
09.00 - 20.00
09.00 - 18.00 
Jong junioren maandag t/m zondag 09.00 - 18.00
Recreanten maandag t/m vrijdag 09.00 - 18.00 

*op woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur hebben senioren en recreanten slechts speelrecht indien de banen niet benodigd zijn voor de jeugd.

 

 

 

 

 

 

 Hoofdsponsor


 

 Subsponsors